home >

За кантората

Casus е българска правна кантора със седалище в гр. София. Кантората е основана през 1991 г., специализира главно в областта на търговското право, данъчното право, чуждестранните инвестиции, право на интелектуалната собственост и трудово право. Клиентският лист на Casus включва както български компании, така и чуждестранни.

Юридическа кантора Casus разполага с два офиса и шест високо квалифицирани юристи на пълен работен ден и 10 юристи, които биват привличани при големи проекти.

Casus е правна кантора, предоставяща юридически услуги на компании, работещи в областта на застраховането, човешки ресурси, Интернет дизайн и строителство. Освен специализацията си в областта на търговското право Casus предоставя високо квалифицирани услуги и консултации в следните правни области: приватизация и чуждестранни инвестиции, финансиране на проекти, право на интелектуалната собственост, регистрация на търговски марки, данъчно право, трудово и осигурително право, процесуално представителство и арбитраж.

Юридическа кантора Casus е специализирана в предлагането на пълен набор от правни и данъчни услуги за български и чуждестранни юридически лица, техните клонове и търговски представителства в страната. Ние предоставяме високопрофесионални консултации в различни области на българското законодателство - гражданско, данъчно, търговско.