home >

Клиенти

ConsulTeam Group

“Разчитаме на професионалната подкрепа на кантора Casus във всички наши делови контакти с местни и чуждестранни партньори от 5 години. Впечатлени сме от готовността и експедитивността с която посрещат и решават нашите юридически проблеми на високо професионално ниво, за което сме получавали индикации от нашите партньори”

Георги Първановю
Изпълнителен директор

QBE International Insurance Limited

”Oт създаване на клона в България през 1999г., юридическа кантора Casus е ангажирана с цялостното правно обслужване на застрахователната компания. Casus изготви по-голяма част от документите регламентиращи вътрешния документо-оборот и отношенията с трети лица на компанията. Винаги разчитаме на техния професионализъм за участие в преговори с наши клиенти при сключване на застрахователни договори и при уреждане на отношенията при настъпили застрахователни събития"

Симеон Симеонов
Изпълнителен директор

Лотос Aдвъртайзинг ООД

"От 3 години работим с юристите от CASUS и винаги сме получавали навременна и експедитивна реакция на казусите, с които се сблъскваме в практиката ни. С тях изградихме и поддържаме правната рамка на договорните отношения в дейността ни и ни оказват неоценима подкрепа в урежаденто на финансови и данъчни проблеми. Смятам че подхождат наистина професионално към работата си и са надежден партньор за бизнеса."

Илиян Ковачев
Управител

Наблюдател

"Винаги разчитам на професионалното отношение на юристите от Casus , като бързото и своевременно решаване на казусите от тяхна страна регламентира отношенията с мои клиенти. Доверието при работата с Casus ми осигурява необходимата доза спокойствие в ежедневната работа"

Тома Томов

Българско фотографско сдружение

“Нашето сдружение участва в множество международни проекти. Познаването на международното право от юристите на Casus ни дава възможност да защитим своите интереси и да бъдем максимално улеснени във воденето на преговори с международните ни партньори"

Георги Богданов