home >

Дейности

Абонаментно правно обслужване

Кантората предлага юридически услуги на абонаментин принцип.

Наши консултанти оценяват обема от работа на Вашата компания, след което Ви предлагаме сключване на договор с определената цена на месец.

Цената се формира или на конкретизирани задачи или на определен брой часове.

Защо да сключите договор за абонаментно обслужване?

За обема от работа определен в договора, кантората Ви предлага преференциални цени, като след надвишаването на този обем, часовете отработени от нашите консултанти също са на преференциални цени.

В абонамента се включват регулярно изваждане на удостоверения от съответните юрисдикции, деклариране на трудови договори в НОИ, предоставяне на адреса на кантората за седалище и адрес на управление на новорегистрирани търговски субекти. Провеждане на общи събрания/изготвяне на покани, публикация в Държавен вестник/ в кантората с присъствие на наш консултант.

Дейности

Трудовоправни отношения

Casus разполага с юристи тясно специализирани в областта на трудовото право. Кантората има сключен договор за ексклузивно партньорство с една от водещите компании в областта на човешки ресурси. Това сътрудничество допринася за формиране на екип от консултанти в областта на човешки ресурси и юристи специализирани в областта на трудово право, който екип е участвал в проекти при оценка на трудовите правоотношения на големи български и чуждестранни компании. Оптимизирането на човешки ресурси е област малко позната на българския пазар и тепърва създаваща си традиции.